top of page

Acerca de

İş Ekibi

Tanıtım

Günümüzde her şey şaşırtıcı bir hızla değişiyor. Teknolojinin çağımıza hediye ettikleri sayesinde, ortalama insan ömrü uzadı. Ancak bunun yanında nüfus artışı, doğanın tahribi, besinlerin kontrolsüz üretim ve tüketimi, hastalıkların çoğalması sonucu ‘SAĞLIK’ yaşamlarımızda kaçınılmaz bir biçimde en önemli konu haline geliyor.


Dünya ekonomisindeki belirsizlik ve bunun sağlık harcamalarında yarattığı kesinti, koruyucu sağlık alanında tüm tarafların işbirliğini zorunlu hale getiriyor. Bu doğrultuda, eczacılık mesleğinin geleneksel ‘ilaç sağlayıcı’ rolünün yanı sıra, koruyucu sağlıkta ve kronik hastalıkların yönetiminde yaratabileceği katma değerin de farkına daha fazla varılıyor.


Dünyada eczane hizmetleri giderek çeşitleniyor. Eczacıların artık ilaç sağlayıcısı konumundan daha ileri bir noktaya geçtiğini görüyoruz. Eczacının sağlık alanında bir “danışman” olarak konumlandırılması daha etkin hale geliyor. Çeşitlenen eczane hizmetlerinin içinde en çok, farkındalık yaratan koruyucu sağlık kampanyaları, kronik hastalık yönetim programları ve hasta takibi öne çıkıyor. Eczacı artık hastanın/danışanının iyi yaşam yönetiminde daha fazla yer alarak kronik hastalıkları başlamadan engellemeye çalışıyor veya bu hastalıkların tedavi yönetiminde yer alıyor ve onları izliyor. En kolay ulaşılabilen sağlık profesyonelleri olarak, gerek koruyucu sağlık hizmetinde, gerekse kronik hastalıkların yönetiminde yaratacağımız ölçülebilir katma değer eczacının sağlık alanındaki rolünü vazgeçilmez kılacaktır.


Sağlık alanında mesleki bilgi ve becerisini dünya standartlarında geliştirmek ve uygulamak üzere bir araya gelmiş, mesleğine tutkuyla bağlı eczacılar tarafından kurulan "Etkin Eczacılık Derneği" üyeleri olarak bizler, gelişmekte olan yeni gereksinimler doğrultusunda, ilacın hastaya ulaşana kadar her aşamasında olduğu kadar, doğru ve akıllı ilaç kullanımının danışmanlığının yanı sıra çok daha önemli bir görevin öncüleriyiz. Sağlıklı toplumların hastalıkla tanışmadan önce yaratılacağına inanıyoruz.


En rahat ulaşılabilen sağlık profesyonelleri olarak gerek koruyucu sağlık hizmetinde, gerekse kronik hastalıkların yönetiminde ölçülebilir katma değer yaratacak projelerimizle, eczacının sağlık alanındaki yerini vazgeçilmez kılmak için çalışmalarımızı EĞİTİM, TANITIM, İŞ GELİŞTİRME ve İŞBİRLİKLERİ alanlarında sürdürüyoruz.

Etkin Eczacılık Derneği olarak, yürüttüğümüz çalışmalarla toplumda ve yasa koyucular nezdinde eczacılık mesleğinin sağlık alanında yaratacağı katma değerin farkına varılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda internet sayfamız, dergimiz, sosyal medya hesaplarımızla birlikte yazılı ve görsel basını da kullanarak yaptığımız Yayınlar, Projeler, Koruyucu Sağlık Kampanyaları, Toplantı/Sosyal Etkinliklerle sesimizi duyurmak için çalışıyoruz. Halk sağlığının korunmasında yardımcı olmayı, bireyleri ve aileleri mevcut bilgi kirliliğinden korumayı, sağlığımıza sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmayı istiyoruz.

 

Çünkü hepimizin dileği aynı:

Sevdiklerimizle birlikte uzun ve mutlu bir yaşam sürmek…

bottom of page