Aidat Ödeme Paneli

Güncel Aidat

750 TL

Bu menüden kredi kartınız ile güncel üye aidatı olan 750 TL'yi ödeyebilirsiniz.

Manuel Aidat

......... TL

Bu menüden toplam borcunuzu manuel olarak yazıp kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

Giriş Bedeli

500 TL

Bu menüden kredi kartınız ile dernek giriş bedeli olan 500 TL'yi ödeyebilirsiniz.