top of page

Acerca de

İş Grafikleri

İş Geliştirme

Standartları belirlenmiş yüksek kalitede eczacılık hizmeti sunan sağlık bakım noktalarına dönüşebilmeleri için üye eczanelerimizde öncelikli olarak kalite uygulamalarını başlattık. İlk uygulama olarak da en yaygın kalite ölçüm yöntemi olan Gizli Müşteri uygulamasını seçtik.

Gizli Müşteri

Tüm satış noktalarında aynı hizmet kalitesini sağlayıp bunu sürekli kılmayı amaçlayan kurumlar için müşteri gözü ile performans ölçümüdür. ‘Kapıdan giren müşterinin izlenimini’, ‘gerçek alışveriş veya işlem anını’ yaşatan etkili ve güvenilir bir bilgi toplama aracıdır. Etkin Eczacılık Derneği olarak üye eczanelerimizde hizmet kalitesini artırmaya yönelik ‘Gizli Müşteri’ uygulamasını 2013 Kasım ayı
itibariyle devreye aldık ve sonuçlardan yola çıkarak iyileştirme çalışmalarını başlattık.


Çalışmalarımızı Liderlik, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Süreç Yönetimi (Mesleki ve Operasyonel) gibi uygulamalarla sürdüreceğiz. Ayrıca üyelerimizin hacim yaratabilecek ortak tedarik ihtiyaçlarını bir araya getirerek, avantajlı satın almalar planlamaktayız.

bottom of page