top of page
toplu üye.jpeg
toplu üye.jpeg

Dernek Üyeliği Başvurusu

Etkin Eczacılık Derneği olarak faaliyete geçtiğimiz 2009 yılından bu yana üye profilimizdeki; eczanelerinde iyi eczacılık uygulamalarını temel alarak, mesleki ve ticari olarak güçlenmeyi hedefleyen, örgütlü olmanın gücüne inanan, eğitime, yeniliğe açık eczacı meslektaşlarımızla; gerek koruyucu sağlık hizmetinde, gerekse kronik hastalıkların yönetiminde ölçülebilir katma değer yaratacak projelerimizle, eczacının sağlık alanındaki yerini vazgeçilmez kılmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Oluşturmaya çalıştığımız üye profilimiz; mesleki etik kurallara uygun davranan, derneğin düzenlendiği koruyucu sağlık kampanyalarına ve toplantılara ekseriyetle katılıp eczanesinde gerekli aksiyonları alan, "eğitim"i mesleğinin odak noktasına koymuş eczacılardan oluşmaktadır. Siz değerli meslektaşımızdan da beklentimiz bu yöndedir.

 

Dernek üyeliği için; aşağıdaki "online başvuru formu"nu doldurduktan sonra indireceğiniz "doldurulmuş başvuru formu"nu imzalayıp, aşağıdaki evraklarla birlikte dernek merkezimize ilettiğiniz takdirde, başvurunuz incelemeye alınacaktır.

Başvuru Formu Yanında İletilmesi Gerekenler:

  • 2 vesikalık

  • Kimlik Ön-Arka Fotokopisi

  • İkametgah

Evrakın Gönderileceği Adres:

  • Etkin Eczacılık Derneği // Nispetiye Cad. Belkıs Apt. No:7 D:4 Levent-Beşiktaş/İstanbul

bottom of page