top of page

PROSTAT KANSERİ VE MİKROBİYOTA İLİŞKİSİ


Mikrobiyota, kişilerde denge halindeyse “dost”, disbiyozis oluşmuşsa “düşman” olabilir. Prostat kanserinde mikrobiyotanın rolü tam olarak açıklığa kavuşturulmamış olmakla beraber, disbiyozisin pek çok prostat hastalığına sebep olduğuna dair çalışmalar mevcuttur.

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser tipi olup, kanserli erkeklerde, 2. Ölüm nedenidir. Batı ülkelerinde her 9 erkekten birinde prostat kanseri görülmektedir.

Prostat kanseri patogenezi, androjen hormonuyla ilgili olup, başka risk faktörleri de kanser gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Başlıca risk faktörleri; viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, kanseri tetikleyen inflamasyon, diyet ve yaşam biçimi gibi bazı çevresel etkenlerdir.

Prostat kanseri, “insan mikrobiyom”unun etkilenmesiyle başlar. Prostat Kanseri patogenezinde, infeksiyon gibi faktörler direkt olarak, veya gastrointestinal (GIS) ya da oral mikrobiyotanın disbiyozisi gibi nedenler indirekt olarak rol oynarlar.


Prostat Kanseri Patogenezinde Direkt Faktörler: Birçok çalışmada, enfeksiyonlar ve inflamasyon ile kanser oluşması arasındaki bağlantı araştırılmıştır. Bu araştırmalarda, kronik inflamasyonun prostat kanserine sebep olduğu saptanmıştır. Prostat inflamasyonunun esas sebebi, prostatit yapan E.coli ve Enterobakteri türlerinin sebep olduğu enfeksiyonlardır. Prostat inflamasyonu sonucu immun hücreler ortaya çıkar. Bu immun hücreler; ROS (reaktif oksijen türevleri), reaktif nitrojen türevleri ve proinflamatuvar sitokinler olup, önce DNA hasarına daha sonra hücre yıkımına ve ölümüne sebep olurlar. Sonuçta, PIA (proliferatif inflamatuar atrofi), PIN (prostat intraepiteliyal neoplazi) gelişir.Prostat Kanseri Patogenezinde İndirekt Faktörler: Barsak mikrobiyotası, hormonları salgılayarak ve seviyelerini regüle ederek hormon metabolizmasını ve immuniteyi etkilemektedir. Dolayısıyla kişinin hormonları ile GIS mikrobiyotası arasında bir ilişki söz konusudur.

Mikrobiyota ile hormonlar arasındaki yakın ilgi ile beraber, hormon düzeyleri ile prostat kanseri arasında da bağlantı söz konusudur. Androjen hormonunun prostat kanseri gelişmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Mikrobiyota, kişilerde denge halindeyse “dost”, disbiyozis oluşmuşsa “düşman” olabilir. Prostat kanserinde mikrobiyotanın rolü tam olarak açıklığa kavuşturulmamış olmakla beraber, disbiyozisin pek çok prostat hastalığına sebep olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Yapılacak ileri araştırmalarda mikrobiyota ile prostat kanseri arasındaki ilişki daha iyi anlaşılacaktır.


KAYNAKLAR:

1. Massari F et al. The Human Mic- robiota and Prostate Cancer: Fri- end or Foe? Cancers;11,459;2019 2. Pconter CM et al. The microbi- ome in prostate inflamation and prostate cancer. Prostate cancer Prostatic Dis. Sep 21(3):345;2018 3. Stafos K.S et al. The Inflamma- tory microenvironmental microbi- ome in prostate cancer develop- ment. Nat. Rev. Ural. 15,11-24;2018 4. Mollica V et al. Molecular mechanisms related to Hormon inhibition resistance in prostate cancer. Cells. 8,43;2019

5. Brüggemann H. Et al. Bacterial signatures and their inflamma- tory potential associated with prostate cancer.APMIS, doi 10.1111; 2020.

Kaynak: Massari F etal.


PROF. DR YUSUF UZUN- GASTROENTEROLOJİ VE İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Comments


bottom of page