top of page

ÇÖREK OTU YAĞI


Çörek otu yağındaki timokinon miktarı; yağın elde edildiği tohum, tohum kalitesi, elde etme yöntemi, yağ elde edilirken çok yüksek ısıya maruz kalması, kullanılan soğuk pres makinesinin kalitesi, yağın uzun süre açıkta bekleme ya da depolanması gibi koşullara bağlı olarak değişmektedir.


Çörek Otu Yağı, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kanıtlanmış etkilere sahiptir.


Morfoloji: Tek yıllık bir bitki olup bitki boyu 20-50 cm arasında değişir. Gövdesi dik, tüylü, dallı, seyrek yapılı otsu bir bitkidir. Yapraklar almaşıklı ve 3 parçalıdır. Çiçekler uzun saplı ve tek tek olup dalların uç kısımlarında bulunur. Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar. Çiçekler beyaz veya açık mavi renkli ve sarımsı yeşil uçludur. Meyve, çok tohum taşıyan bir kapsül şeklindedir. Tohumlar bitkinin kullanılan en önemli kısmı olup, oval şekilli, üç köşeli, 3 mm kadar uzunlukta tanelerdir.

Hasat zamanı kapsüller koyu kahverengi olunca, Ağustos-Eylül ayları arasında gerçekleştirilir. Verim, iklim şartlarına, tarım tekniğine ve toprağın yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte, ortalama olarak 170- 240 kg tohum/dekar arasında gerçekleştiği belirtilmektedir.


Elde edilme yöntemi: Çörek otu yağı, çörek otu tohumlarından soğuk pres yöntemiyle elde edilir. Soğuk pres yağlar ısı uygulamaksızın, sadece mekanik işlemlerle, yağın doğasını bozmadan üretilen bitkisel yağlardır. Soğuk pres tekniği ile üretilen yağlar, proses esnasında yüksek sıcaklık değerlerine maruz kalmadıkları için trans yağ asitleri oluşamamakta ve bünyesinde bulunan biyoaktif bileşikler de zarar görmemektedir.

Bu durum gerek sağlık, gerekse gıdalardaki beslenme değeri açısından son derece önemlidir. Soğuk pres tekniği; en yüksek nitelikli bitkisel yağların üretilmesinde kullanılan tekniklerin başında gelmektedir. Soğuk pres yöntemi ile elde edilen yağlar daha yüksek oranlarda antioksidanlar, fenolik bileşikler, fosfatidler, karotenoidler ve fitosteroller gibi bazı maddeleri içerdiklerinden dolayı sağlık açısından faydaları ön plana çıkmaktadır.


Yapılmış Çalışmalar Çörekotu yağının astım ve alerji üzerine etkisi: Çörek otunun bronkodilatasyon, anti-histaminik, antiinflamatuar, antilökotrienler ve immüno-modülatör etkileri dahil olmak üzere hayvan veya hücresel astım modellerinde çoklu etkilerini tanımlayan on dört pre-klinik çalışma vardır. Ayrıca yedi klinik çalışma, semptomlar, solunum fonksiyonları ve laboratuvar parametreleri dahil olmak üzere farklı astım sonuçlarında iyileşmeler göstermiştir.

Nigella sativa tohumlarının kalsiyum kanalını bloke eden bileşenler içerdiği ve böylece spazmolitik ve bronkodilatör aktivitesi olduğu gösterilmiştir. Almanya’da, 600 hastada çörekotu yağı etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, toz alerjisi, akne, nörodermatit, astım ve genel immun sistem zayıflığı gibi alerjik hastalıkların %70’inde iyileşme sağlandığı görülmüştür.


Yapılan bir çalışmada, 152 alerji hastasına (alerjik rinit, bronşiyal astım, atopik egzama) 40-80 mg/kg/gün dozda N. sativa yağı kapsül içinde verilmiştir. Daha sonra hastalar, önceden tanımlanmış ölçeğe uygun olarak, hedef semptomların yoğunluğuna göre değerlen- dirilmiştir. Sonuçta çörekotu tohum yağının alerjik hastalıkların tedavisinde etkili bir yardımcı ajan olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.


Çörek otu tohumlarından izole edilen nigellonun (ditimokinon) histamin salgılanmasını önemli ölçüde engellediği gösterilmiştir. Çörek Otu yağının anti enflamatuar, nefes borusunu genişletici ve gevşetici (spazmolitik) özelliği bulunmaktadır. Bu da astımda nefes darlığının tedavisine yardımcı olmaktadır.


Çörek otu yağının anti-tümoral ve anti-kan- serojenik etkisi:

Çörek otunun anti-kanser özel- likleri temel olarak güçlü anti-proliferatif,

pro-apoptotik, anti-oksidan, antimutajenik ve anti-metastatik etkilerine bağlıdır. N. sativa’nın tümör başlangıcına ve ilerlemesine karşı koruyucu etkileri kısmen enflamasyonu baskılayabilme ve bağışıklık güçlendirici etkilerine atfedilmiştir.

Tümör taşıyan farelerin çörek otu yağı ile tümör içi tedavisinin metastaz gelişiminin inhibisyonuna yol açtığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar çörek otu yağının farelerde anti-metastatik aktiviteye sahip olduğunu ya da indüksiyon bölgesinde primer tümör hacminin hızlı bir şekilde azalmasıyla metastazı inhibe ettiğini ya da geciktirdiğini göstermektedir. Bu çalışmada tümör hacminin azaltılmasında, metastaz gelişiminin inhibe edilmesinde ve P815 tümör taşıyan farelerin mortalitesinin geciktirilmesinde çörek otu yağının çok yüksek bir etkinliğini bildirilmiştir.


Çörek otu yağının önemli bileşeni timokinon: Timokinon, Nigella sativa L. (çörek otu) tohumunun uçucu yağından elde edilen ana aktif fenolik bir bileşik olup yüksek antioksidan özellikleri nedeniyle birçok hastalıkta geleneksel olarak yaygın kullanılır. In vitro and in vivo çalışmalarda timokinonun; antiinflamatuvar, antimikrobiyal ve antikanser gibi birçok faydalı etkilere sahip olabildiği ileri sürülmektedir.

Tümörün büyümesinde oksijen ve besin sağlamada anjiyogenez önemlidir. Timokinonun, parazitlerin neden olduğu karaciğer hasarını azalttığı bildirilmiştir. Timokinon oksidatif hasara karşı birden fazla hücre, doku ve organ üzerinde koruyucu etkilere sahiptir. Timokinonun sisplatin, doksorubusin, gentamisin, vankomisin ve civa klorurun neden olduğu böbrek toksisitesine, karbon tetraklorur, siklofosfamid, asetaminofen ve aflotoksin B1 ile indüklenen hepatotoksisiteye ve siklofosfomid ve doksorubisinin kalp toksisitesine karşı koruyucu etkileri bulunur.

Timokinonun akciğer hasarını azalttığı bildirilmektedir. Timokinon başlangıç tedavisi (5 mg/kg) kolon tümörlerinin başlangıç evresinde oluşan 1,2-dimetil hidrazin kaynaklı oksidatif stresi azalttığı ve kolon displazi (anormal doku büyümesi) derecesi ve tümor insidansını düzelttiği bildirilmiştir.

Çörek otu yağındaki timokinon miktarı; yağın elde edildiği tohum, tohum kalitesi, elde etme yöntemi, yağ elde edilirken çok yüksek ısıya maruz kalması, kullanılan soğuk pres makinesinin kalitesi, yağın uzun süre açıkta bekleme ya da depolanması gibi koşullara bağlı olarak değişmektedir.


Bizim yapmış olduğumuz ölçümlere göre çörek otu yağı minimum 3 mg/ml timokinon taşımalıdır.

FİTOMER Çörek otu Yağı, minimum 3 mg/ml timokinon taşımaktadır. Günümüzde doğal bitkisel yağlar yaşamın birçok alanında pratik çözümler sunduğu için yaşamımıza girmiş durumda. Doğal bitkisel yağları kullanırken; tağşiş yapılmamış kaliteli ürünleri, doğru miktarlarda kullanmak gerekir. Biz Fitomer markamızla, doğru üretim teknikleri ve kalite standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyoruz. Fitomer markası altında çörek otu yağı da dahil olmak üzere tatlı badem yağı, susam yağı, kabak çekirdeği yağı, sarı kantaron yağı, keten tohumu yağı, zeytinyağlı kudret narı ve Hindistan cevizi yağından oluşan 8 çeşit ürünün satışını yapıyoruz.


Dahili kullanımı: Astım, bronşit gibi solum yolu hastalıklarının tedavisinde kanıtlanmış etkilere sahiptir.

Çörek otu yağı yetişkinlerde günde 3 kez 5’er ml alınabilir. 4-12 yaş arası doz günde 3 kez 2.5 ml, 2-4 yaş arası ise doz günde 3 kez 1’er ml’dir.

Kurutulmuş siyah tohumların, sağlığı korumak ve bağışıklığı güçlendirmek için günde 500 mg-1 gr kadar üç kez ağız yoluyla alınması tavsiye edilir. Çörek otu tohumu günlük 25 gramdan fazla miktarlarda kullanılmamalıdır.

Harici kullanımı: Egzama ve deri hastalıklarında hastalıklı bölgeye ovularak kullanılır. En az bir saat bekletilir. Daha sonra sabunla yıkanır ve durulanır. Saç dökülmesini ve kepeği önlemek amacıyla başa sürülerek kullanılmaktadır. Saç miktarına göre 1 veya 2 yemek kaşığı çörek otu yağı saç diplerine yetecek oranda kullanılır (1 yemek kaşığı yaklaşık 10 ml’dir). Saç diplerinden masaj yaparak başlanıp çörek otu yağı yedirilir.

1 gece boyunca bone yardımıyla saçlar örtülüp sonrasında normal yıkama işlemine geçilmelidir. Haftada 2-3 kere yapılması tavsiye edilir.

Uyarılar: Hamilelik döneminde ve laktasyon döneminde yeterli çalışma bulunmadığından kullanılması tavsiye edilmez.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktor ya da eczacıya danışmayı ihmal etmemek gerektiği unutulmamalıdır.

Comments


bottom of page