top of page

Gelecek Bizim!

Sevgili meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi Etkin Eczacılık Derneği olarak, uzun bir süredir yürüttüğümüz çalışmalarla toplumda ve yasa koyucular nezdinde eczacılık mesleğinin sağlık alanında yaratacağı katma değerin farkına varılmasını sağlamaya çalışıyoruz.


Halka yönelik koruyucu sağlık kampanyalarımız, internet sayfamız, dergimiz ve sosyal medya hesaplarımızı bu amaç için kullanmamızın yanı sıra, düzenlediğimiz mesleki gelişim programları ve eğitimlerle üyelerimizi ve eczane ekiplerini geliştirmenin çabası içindeyiz.

Bu doğrultuda bu yıl çok büyük heyecanla planladığımız ‘Gelecek Bizim’ adını verdiğimiz projemiz ile bütüncül bir yaklaşımla derneğimizin tüm üyelerini aynı bilgi, anlayış ve belli bir standart yaklaşım sergileyebilecek seviyeye getirmeyi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmayı hedefledik. 2015 yılının ilk yarısında başlattığımız projenin işletme ayağındaki Eczane İçi Yönetimi Eğitimleri, Teknisyen Eğitimleri ve bireysel danışmanlıkları tamamlamış bulunuyoruz. Projenin ikinci ayağı olan mesleki eğitim bölümünde ise amacımızı, üyelerimize mesleğimizin temelini oluşturan Genel Farmakoloji ve eczanelerimizde en sık karşılaştığımız kronik hastalıklar olan ‘Hipertansiyon’ ve ‘Diyabet’ ile ilgili güncel bilgileri aktarmak olarak belirledik. Bu özel bölümdeki eğitimlerimizi Türkiye’de eczacılık eğitimine yön veren öncü eczacılık fakültelerimizin olmazsa olmaz olarak gördüğümüz katkıları ile 23-24 Ekim 2015 ve 6-7 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Taksim Martı Otel’de 4 oturum olarak gerçekleştireceğiz. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan’ın, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD öğretim üyesi Yard. Doç. İlkay Alp, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Zeliha Kerry’ nin ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Mesut Sancar’ın değerli katkılarını alacağımız programımıza tüm üyelerimizi bekliyor olacağız. Eğitim içeriği ekte bilginize sunulmaktadır ve tüm programın katılım bedeli KDV dahil 250 TL olacaktır. 23 Ekim’de mesleğimiz için umutla buluşmak üzere, sevgi ve saygılarımızı sunarız YÖNETİM KURULU ADINA Ecz. Ayşegül YILDIZ YK BAŞKANI


Comments


bottom of page