top of page

2023 Dünya Eczacılar Günü Kutlu Olsun!

Eczacılar Sağlık Sistemlerini Güçlendiriyor!


FIP Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından bu yıl Dünya Eczacılar Günü’nün teması "Eczacılar Sağlık Sistemlerini Güçlendiriyor" olarak belirlendi. Bu tema ile FIP dünyada eczacıların etkin ve etkili bir çözüm olarak farkındalığını artırmaya odaklanıyor.


Tema kapsamında tüm dünyada eczacılara daha fazla yetki verilmesinin altı çizilerek eczacıların danışmanlık, bilgi ve eğitim sağlama, triyaj, tarama/test ve yönlendirme, aşı yapma, reçete yazma ve çoklu ilaç kullanımını azaltma ve takip etme yoluyla sağlık hizmetlerini güçlendirmesine dikkat çekiliyor.


Uluslararası Eczacilik Federasyonu bu yıl Dünya Eczacılar Günü’nde derneğimizin "Anne Sütü Projesi"nin de içinde yer aldığı "FIP BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ DÜNYA HARİTASI"nı yayınlıyor.


FIP harita ile ‘Sağlık sistemi modelleri ülkeler arasında farklılık gösterir, ancak temel unsurlar hepsinde ortak olan temel sağlık hizmetleri ve halk sağlığı önlemleridir.’ söyleminde bulunuyor.


Etkin Eczacılık Derneği olarak bu yıl Dünya Eczacılar Günü’nde projemiz ile yer almaktan gurur duyuyoruz.


Etkin Eczacılık Derneği olarak yeni çalışma döneminde Dünya Eczacılar Günü temasına hizmet ederek, eczacının sağlık sitemlerine olan katkısının farkındalığını artıracak ve mesleğimizi sağlık alanında Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda güçlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz.


Tüm değerli üyelerimizin katılımının ve desteğinin mesleğimizi geleceğe birlikte taşımak için bu amaçları gerçekleştirmemizde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.


Etkin Eczacılık Derneği

Yönetim Kurulu


Birinci Basamak Sağlık Hizmet Haritasına ulaşmak için :

FIP Primary Health Care World Map:
תגובות


bottom of page