top of page

“Antikoagülan İlaçların Akılcı Kullanımı” eğitimini gerçekleştirdik

13 Mart 2019 Çarşamba günü “Gelecek Bizim” sertifikalı eğitimlerimiz kapsamında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD öğretim üyesi Prof. Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz ile “Antikoagülan İlaçların Akılcı Kullanımı” eğitimini gerçekleştirdik. Sunumda; tromboz patofizyolojisinin kısaca değerlendirilmesi, antikoagülan ilaçların (Heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin, varfarin ve yeni oral antikoagülan ilaçlar) farmakolojik özelliklerinin tanımlanarak endikasyonları, kontrendikasyonları, yan etkileri, kullanımlarında dikkat edilmesi gereken hususların, ilaç ve besin etkileşmelerinin değerlendirilmesi, yeni oral antikoagülan ilaçların farmakolojik özelliklerinin ve klinik kullanımlarının diğer antikoagülan ilaçlarla karşılaştırılarak antikoagülan ilaçların akılcı kullanım prensiplerinin değerlendirilmesi, antikoagülan tedavide eczacı danışmanlığının ve farmasötik bakım uygulamalarının öneminin farklı ülkelerdeki örneklerle değerlendirilmesi konularına değinildi.Comments


bottom of page