top of page

Sunum Becerileri Eğitimi tamamlandı

Etkin Eczacılık Derneği’nin düzenlediği kişisel gelişim eğitimleri kapsamındaki Sunum Becerileri Eğitimi 5-6 Eylül’de, İstanbul’da yapıldı. Eğitimde seminerlerin, bir veya birden fazla kişiye yapılan sunumların planlanması, hazırlığı ve uygulaması ile ilgili becerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Katılımcıların bildikleri ve yeni kazanacakları tekniklerle sunumlar yaparak, video kayıtlarını seyrederek ve geri bildirim alarak sunum becerisi kazanmaları sağlandı.

Sunum Becerileri Eğitimi’nin içeriği ve konu başlıkları aşağıdaki gibiydi:

• Sunum nedir, sunum becerileri nelerdir?

• Planlama ve düzenleme becerileri

• Dinleyici analizi

• Sunum hedefini belirleme, niyet

• Sunum Akış Şeması

• Giriş ve kapanışlar, yaratıcı açılışlar

• Hazırlıksız konuşma

• Sunum ya da uygulama becerileri

• Güvenli duruş/İlk İzlenim – ilişki gerilimini düşürmek

• Niyet Sergilemek: Amaç-Süreç-Sonuç

• İletişim

• Sesin kullanımı, ses tonu

• Sözsüz İletişim, beden dili

• Göz bağlantısı stratejileri

• Ellerin kullanımı

• Alan kullanımı

• Görsel araçlar

• Zor anlar için ipuçları

• İç sesi yönetmekコメント


bottom of page