top of page

HAYDİ EMZİRMEYİ VE İŞİ BERABER YÖNETELİM!Kadınlar çocuklarını emzirmek ile işleri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıdır.


1990 yılında İtalya’da ilan edilen Innocenti (It. Masum) Bildirgesi ile anne sütünün önemi ve emzirmenin korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi için izlenmesi gereken politikalar belirlenmiş ve 170 ülke tarafından imzalanmıştır. 1992 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF iş birliği ile bu bildirgeyi hatırlatmak, farkındalığını artırmak ve amaçlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla 1-7 Ağustos tarihleri tüm dünyada Emzirme Haftası olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü bu yıl emzirme haftasında Haydi, emzirmeyi ve işi beraber yürütelim!

Dünya Emzirme Eylemi İttifakı (World Alliance for Breastfeeding Action-WABA) ise bu yıl Emzirmeyi Destekle: Çalışan Ebeveynler için Fark Yarat teması ile iş yerlerinde emzirmeyi koruma ve desteklemeye odaklanarak hükümetleri, sendikaları ve sivil toplum örgütlerini en uygun ücretli doğum/ ebeveyn izni ve işyeri desteğini talep etmeye çağırmaktadır.


Anne sütü dünyayı daha sağlıklı, daha akıllı ve daha eşit kılıyor Emzirme, çocuklar için hayati sağlık ve beslenme faydaları sağlamakta, yaşam boyu olumlu etkiler yaratmakta ve gelecek için daha sağlıklı nesiller ve işgücü oluşturmaktadır.

Emzirme önemli bir sürdürülebilirlik stratejisi olması sebebiyle Birleşmiş Milletler 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilidir. Her yaştan herkes için sağlıklı ve kaliteli bir yaşamı teşvik etmek, açlığı sonlandırmak, gıda güvenliğini sağlamak, eşitlikçi ve nitelikli eğitim hakkı tanımak, herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatları yaratmak emzirmenin katkı sağladığı başlıca hedeflerdir.

Lancet dergisinin emzirme üzerine yayınladığı çalışmalara göre: Her yıl evrensel emzirme ile 823.000 çocuğun ve 20.000 annenin ölümü önlenebilir ve 300 milyar dolar tutarında ekonomik tasarruf sağlanabilir. Çalışmalar; daha az enfeksiyon, artan zeka, aşırı kilo ve diyabete karşı olası koruma ve anneler için kanseri önlemede emzirmenin faydalarını doğrular.


Birçok kadın bebeğini istediği kadar uzun süre emziremiyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 24.maddesi ‘Emzirmenin korunması ve desteklen- mesi’ yükümlülüğünü içermektedir. Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca; su, başka sıvı ve katı besinler almadan sadece anne sütü almalarını, 6. aydan sonra ek besinler ile beraber emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini önermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre: Dünyada yarım milyardan fazla çalışan kadına ulusal yasalar tarafından temel annelik hakları verilmemektedir, çok daha fazlası işe geri döndüklerinde destek görmemektedir.


Ülkelerin sadece %20’si işverenlerin çalışanlarına emzirme veya süt sağma için ücretli molalar ve imkanlar sağlamasını zorunlu kılmaktadır.

İşyerinde emzirme ile ilgili karşılaşılan zorluklar, kadınların hiç emzirmemelerinin veya kadınların emzirmeyi önerilen süreden önce bırakmalarının başlıca nedenlerinden biridir.

Altı aylıktan küçük bebeklerin yarısından daha azı sadece anne sütüyle beslenmektedir.

Anne çalışırken anne sütünün miktarı ve besleyici kalitesi etkilenmese de, kadınlar doğumdan çok kısa bir süre sonra işe döndüklerinde, özellikle de işyerinde emzirme molaları ve olanakları bulunmadığında emzirmeye devam etmeleri zorlaşmaktadır. Ebeveynler için daha uzun, zorunlu ve iyi ücretlendirilmiş izin politikalarının olmaması, işverenlerin ve iş arkadaşlarının tutumu da emzirmeyi bırakmaya neden olabilmektedir.

İş yerinde emzirme koşullarını iyileştirelim! Haydi, emzirmeyi ve işi beraber yürütelim!

Dünyada, her yerde tüm kadınlar - işleri ne olursa olsun - aşağıdaki haklara sahip olmalıdır: * En az 18 hafta, tercihen 6 aydan fazla ücretli doğum izninin yasalaştırılması * İşe döndükten sonra emzirme veya süt sağma için ücretli izin desteği sağlanması * İşyerinde emzirmek veya anne sütünü sağmak ve saklamak için zaman ve alan yaratılması * Doğum izninden sonra kadınların bebeklerinden ayrılmalarını azaltacak seçeneklerin sunulması, örneğin esnek çalışma programları, uzaktan veya yarı zamanlı çalışma, annelerin bebeklerini işe getirmelerine izin verilmesi gibi. * Kayıt dışı sektörde veya sınırlı sözleşmelerle çalışanlar da dahil olmak üzere tüm kadınların temel annelik haklarına erişiminin sağlanması


“Emzirme dostu” bir işyeri, kadınlara anne sütünü sağabilecekleri rahat ve özel olanaklar, sütü saklayabilecekleri bir buzdolabına erişim, temiz ve güvenli bir ortamın yanı sıra, mümkünse hem kadınlar hem de erkekler için kreş olanakları ve aile dostu çalışma saati düzenlemeleri sağlar. Çalışma saatlerinde anneler için emzirmeyi destekleyici ortamlar yaratılması, annelerin ilk altı ay boyunca bebeklerini yalnızca anne sütüyle beslemelerine olanak tanıyacaktır.

Annelik izninin uzatılması emzirme olanaklarının artması anlamına gelir. Yapılan bir araştırma sonucuna göre, altı ay ya da daha uzun süre annelik izninden yararlanan kadınlarda emzirmeyi en az altı ay süreyle devam ettirme olasılığı yüzde 30 artmıştır. Emzirmek üretkenliğin önünde bir engel değildir. Araştırmalar, kadınların iş yerinde emzirebildikleri takdirde uzun vadede işlerinde kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Kadınlar çocuklarını emzirmek ile işleri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıdır.


Dünya Sağlık Örgütü’nün sadece anne sütüyle beslenmeyi desteklemek için en az 6 aylık ücretli izin sağlanması yönündeki tavsiyesini karşılama konusunda ilerleme ülkeler bazında yavaş seyretmektedir. Düşük gelirli ülkelerin %47’si, orta gelirli ülkelerin %43’ü ve yüksek gelirli ülkelerin %77’si dahil olmak üzere, dünya genelindeki ülkelerin yaklaşık yarısı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarını karşılamaktadır.

Kadınlar çocuklarını emzirmek ile işleri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıdır. Emzirme desteği işyeri, sektör veya sözleşme türünden bağımsız olarak mümkün olmalıdır. Bunlar, kadınların istedikleri sürece emzirebilmelerini sağlamak için çözülmesi gereken acil konulardır.

Emzirmek paylaşılan bir sorumluluktur. Hepimiz kadınlara işyerinde emzirme desteği sağlanmasına yönelik farkındalığı artırarak her çocuğun hayata en iyi başlangıcı yapmasını sağlayabilir, toplumun daha sağlıklı, daha adil ve dolayısıyla daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasını destekleyebiliriz.

#WorldBreastfeedingWeek #WBW2023 #etkineczacılıkderneği #annesütüprojesi #bebeğinizinsağlığısütünüzdesaklı

Kaynaklar: 1. https://worldbreastfeedingweek.org 2.https://www.unicef.org/nutrition/index_24807.html 3. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/ news/WCMS_218710/lang--en/index.htm 4.https://www.who.int/campaigns/world-breastfee- ding-week/2023/key-messages

Comments


bottom of page