top of page

Gelecek Bizim Projesi’nin İkinci Ayağı Olan Mesleki Eğitimler Başladı

Etkin Eczacılık Derneği, ‘Gelecek Bizim’ projesinin ikinci ayağı olan mesleki eğitimleri başlattı. 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde Taksim Martı Otel’de yapılan ilk bölüm eğitimlerine çok sayıda dernek üyesi katıldı.


İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Zeliha Kerry, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Mesut Sancar ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. İlkay Alp’in çok değerli katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimin içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşuyor: • ADME (Absorbsiyon-Dağılım-Metabolizma-Eliminasyon • Özel Hasta Gruplarında Farmakokinetik Parametrelerin Değerlendirilmesi • İlaç Uygulama Yolları • İlaçların Toksik Tesirleri ( Farmakogenetik – Tedavinin Bireyselleştirilmesi) • İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler • İlaç Etkileşim Mekanizmaları ve Klinik Açıdan Önemli İlaç Etkileşimleri • Eczacı Perspektifinden Laboratuvar Verilerinin Değerlendirilmesi • Hasta Uyuncunu Artırma Stratejileri • Hipertansiyon Patofizyolojisi • Antihipertansif İlaçlar • Hipertansiyonda Farmasötik Bakım • Olgu çalışmaları • Diyabet Patofizyolojisi • Antidiyabetik ilaçlar • Diyabette Farmasötik Bakım • Olgu çalışmaları


bottom of page