top of page

Etkin Eczacılık Derneği’nden “Staj Dostu Eczane” projesi

Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm toplumlar, bilginin ışığında ve aydınlanmanın izinde eğitim ile gelişir. Bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmek için harekete geçen Etkin Eczacılık Derneği, gelecek nesillere rehberlik etmek, yeniliklere açık olmak ve genç eczacılara doğruyu göstererek bu mesleği ve ülkemizi ileriye taşımak için Staj Dostu Eczane projesini başlattı. 2017 yazında İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Yeniyüzyıl Eczacılık fakülteleri ile başlayacak staj programının duyurusu yapıldı. İlgili eczacılık fakültelerinin yardımı ile stajyer öğrenciler ve projeye destek veren Etkin Eczacılık Derneği üyesi eczaneler belirlendi. Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle eczacılık fakültesi öğrencileri Etkin Eczacılık Derneği ile tanışarak staj döneminin önem kazanması ve daha verimli geçmesi sağlanacak. Eczane stajı sadece devam gerekliliği için tamamlanan yetersiz bir uygulama olmaktan çıkacak. Etkin Eczacılık Derneği’nin uygulayacağı program içerisinde öğrenci kabul eden eczanelerde bu konuda öğretici eczacılık uygulamaları geliştirilerek Türkiye'de yaygınlaştırılabilir örnek bir uygulamaya imza atılacak. Ecz. Vildan Çınar, Ecz. Hümeyra Cömerter, Ecz. Sevil Ağalar Altınel, Ecz. Fatih Tambay ve Ecz. Nursen Musluoğlu’ndan oluşan Etkin Eczacılık Derneği Staj Komisyonu üyeleri, proje hakkında şunları söyledi: “Eczacılık öğrencileri, en uygun tedavi sonuçlarına ulaşmak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için sahip olduğu bilgi ve nitelikleri kullanmayı öğrenmelidir. Öğrenilenleri uygulama sürecinin ilk basamağı olan staj dönemi, öğrencilerin iş disiplini geliştirdiği dönem olması sebebiyle önemlidir. Staj Dostu Eczane projemiz ile bilimsel, güncel bilgilerle, standardizasyon sağlanmış bir staj uygulaması, daha verimli daha etkin bir staj dönemi sağlayıp, mesleğimizi ileriye taşımada ilk adım olacağına inanıyoruz. Bu projeye destek veren tüm Etkin Eczacılık Derneği üyelerine teşekkür ederiz.”
Commenti


bottom of page