top of page

Etkin Eczacılık Derneği 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde kampanya düzenliyor!

Etkin Eczacılık Derneği 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle sigarayı bırakmanın kazanımları ve kolay bırakmanın ipuçlarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 9-15 Şubat tarihleri arasında üye eczanelerde etkinlikler düzenliyor. Sigarayı bırakma haftası boyunca, sigarayı bırakmak isteyenler eczanelere destek için başvurabilecek, dernek üyesi eczacılardan bilgi ve danışmanlık alabilecek.


Etkin Eczacılık Derneği olarak, ulusal sağlık harcamalarının daha etkin koruyucu sağlık politikalarının uygulanmasıyla azalacağına ve eczacılık mesleğinin koruyucu sağlık alanında daha aktif konumlandırılmasının bu konuda kilit önem taşıdığına inanmaktayız.


Etkin Eczacılık Derneği eczacıların geleneksel ‘ilaç sağlayıcı’ rolünün yanı sıra, koruyucu sağlıkta ve kronik hastalıkların yönetiminde yaratabileceği katma değerin de farkına varılmasını sağlamak üzere çeşitli etkinlikler yürütmektedir. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği de 2016 yılının ilk sağlık kampanyası olacak ve 9 Şubat’ı takip eden hafta süresince devam edecektir. Bu kampanyanın amacı halka sigarayı bırakmanın sağlıkla ilgili ve ekonomik kazanımlarını hatırlatmaktır.


Hafta boyunca eczanelerde öncelikle Nikotin Bağımlılık Testi ile sigara içenlerin nikotin bağımlılığı seviyesi ölçülecek, buna bağlı olarak sigara bırakmanın sağlayacağı sağlık avantajları ve ekonomik kazanımlar anlatılacak. Bırakmayı kolaylaştırıcı ipuçlarıyla ilgili bilgi verilerek bırakma sürecinde ihtiyaç duyulabilecek destek yöntemleri önerilecek. Ayrıca yine Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) konusunda da bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek ve KOAH'ın bir numaralı risk faktörünün tütün kullanımı olduğu, tütün kullanan insanların %20'sinin KOAH hastalığına yakalandığı ve KOAH riskinin tütün kullanım süresiyle doğru orantılı olarak arttığı gibi önemli bilgiler halka iletilecek1. Balgam üretimi, nefes darlığı ve sık öksürme gibi belirtiler taşıyan sigara tiryakilerinin doktora görünmesi teşvik edilecek.1 COPD: Learn More, Breathe Better, U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, Eylül 2016

Comments


bottom of page