top of page

EQUITYRX: KÜRESEL SAĞLIKTA EŞİTLİK

FIP bu süreçte kamuoyundan görüş almak için bir ‘Eşitlik Taahhüdü’ yayınladı. Bu taahhüt ile eczanede eşitliğe yönelik kararlı ve uyumlu bir eylemin yol haritası çizildi.


FIPWISE (Eğitim ve Bilimde Kadınlar) Bilim, teknoloji, eğitim gibi alanlarda son dönem veriler artan bir cinsiyet ayrımına ve kadınların özellikle liderlik pozisyonlarında yetersiz temsiline işaret ediyor. Eczacılık ve eczacılık bilimleri eğitiminde, ayrımcı uygulamaların ve normların nasıl çerçevelendiği ve ölçüldüğü, cinsiyet eşitliği girişimlerinin nasıl izlendiği ve yansıtıldığı ve kadınların bilimsel ve akademik liderlikte nasıl temsil edildiği konusunda küresel bir yaklaşıma ihtiyaç var.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, FIP tarafından, 11 Şubat 2020 Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü’nde FIPWISE (Eğitimde ve Bilimde Kadınlar) inisiyatifi kuruldu.

Bu inisiyatifin öncelikli amacı, ‘eczacılık bilimleri ve eğitimi alanlarında cinsiyet eşitliğini sağlamak, bu alanlarda çalışan kadınları tam potansiyellerine ulaşmaları için güçlendirmek, eczacılık fakültelerindeki kadın eczacı adaylarını ve yeni mezun kadın eczacıları eczacılık bilimi ve eğitimi alanlarına yönlendirmek’ olarak belirlendi.

FIPWISE girişimi bir dayanışma ağı oluşturarak, bilim insanlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin eczacılık bilimleri eğitiminde karşılaştıkları çok sayıda engeli belirlemeyi ve yenilikçi uygulamalarla ilerlemeyi planlıyor.


Eczacıların Kadınların Sağlık Okur Yazarlığını Desteklemesi

Kadınlar genellikle tüm aile bireylerinin sağlığı konusunda sorumluluk üstlenir, doktor ve eczacıları daha çok ziyaret ederler. Aile bireylerini sağlık hizmeti uzmanlarına gitmeleri için teşvik edenler, ilaçlarını alıp almadıklarını kontrol edenler de yine kadınlardır. Çocuk büyütme sorumluluklarına ek olarak, her on anneden biri kronik hasta veya engelli aile üyelerine bakmaktadır.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun 2018 yılında yayınladığı ayrıntılı rapora göre, kadınların bakım verenler olarak sağlık sistemine olan önemli katkılarına rağmen bu rollerinde yeterince desteklenmediği gösterilmiştir. Bu rapor aynı zamanda kadınların sağlık okur yazarlığının güçlendirilmesi yönünde eczacılar için bir rehber niteliğindedir.

Eczacılar en erişilebilir sağlık çalışanları olarak kadınlara, aileleri için iyi bakım tavsiyelerini uygulama ve ilaçların sorumlu ve doğru kullanımı konularında danışmanlık yaparlar. Kadınlara kendi sağlıklarının farkında olmaları konusunda yol gösterir.


Sonuç olarak,

‘Cinsiyet eşitliği, sağlık ve eczacılık iş gücünde kesinlikle önemli bir faktördür. Küresel sağlık ve sosyal bakım iş gücünün çoğunluğu olan kadınlar, küresel sağlığın itici güçleridir.’

Hiç şüphesiz, sağlık sektörünün tüm aşamalarındaki kadın iş gücüne ve bakım veren kadınlara destek olarak kadınlara yatırım yapmak kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi artırır ve evrensel sağlık sigortasına ulaşma yolunda önemli bir adımdır.

Cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan nedenlere meydan okuyan dönüştürücü politikalar benimsenmeli, kadınların iş gücüne dahil edilmesine yönelik cinsiyete duyarlı bir yaklaşım benimsenmelidir. Kadınların iş ve iş dışı rollerini dengelemeye ve uzun mesleki aralardan sonra bile tatmin edici kariyerler geliştirmelerine olanak sağlayan destekleyici programlar entegre edilmelidir. Bilim ve eğitim alanlarında kadın temsiliyetini güçlendiren proje ve kampan- yalar desteklenmelidir.

FIP tüm eczacıları, sağlıkta cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için desteğe çağırıyor. #Equityrx #FIPWISE


Bu inisiyatifin öncelikli amacı, ‘eczacılık bilimleri ve eğitimi alanlarında cinsiyet eşitliğini sağlamak, bu alanlarda çalışan kadınları tam potansiyellerine ulaşmaları için güçlendirmek, eczacılık fakültelerindeki kadın eczacı adaylarını ve yeni mezun kadın eczacıları eczacılık bilimi ve eğitimi alanlarına yönlendirmek’ olarak belirlendi.


KAYNAKLAR:

1. International Pharmace- utical Federation (FIP). FIP- EquityRx Collection: Inclusion for all, equity for all. The Hague: International Pharmaceutical Federation; 2019

2. Uluslarası Eczacılar Fede- rasyonu (FIP). Eczacıların kadın- ları desteklemesi ve sorumlu ilaç kullanımı. Lahey, Hollanda: Ulus- lararası Eczacılar Federasyonu (FIP), 2018.

Comments


bottom of page