top of page

ECZACILAR SAĞLIK SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR


Eczacılar, ihtiyaç duyulduğunda, nerede ve ne zaman gerekiyorsa etkili, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunarlar.


2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi’nde Türk Eczacıları Birliği’nin önerisi ile FIP Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun kuruluş tarihi olan 25 Eylül (1912) “Dünya Eczacılar Günü” olarak kabul edildi.


Dünya Eczacılar Günü’nün amacı eczacının sahip olduğu kapsamlı ilaç uzmanlığının yanı sıra mesleğin dünyanın her köşesinde sağlığın iyileştirilmesindeki rolüne dikkat çekmek ve bilim insanlarının etkili ilaçlar ve aşılar geliştirerek; eğitimcilerin, yetkin ve nitelikli eczacı yetişmesini sağlayarak yaptıkları katkının önemine vurgu yapmaktır.


FIP Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından bu yıl Dünya Eczacılar Günü’nün teması ‘Eczacılar Sağlık Sistemlerini Güçlendiriyor’ olarak belirlendi. Bu tema ile FIP dünyada eczacıların etkin ve etkili bir çözüm olarak farkındalığını artırmaya odaklanıyor.


Tema kapsamında tüm dünyada eczacıların danışmanlık, bilgi ve eğitim sağlama, triyaj, tarama/test ve yönlendirme, aşı yapma, reçete yazma ve çoklu ilaç kullanımını azaltma ve takip etme yoluyla sağlık hizmetlerini güçlendirmesine dikkat çekiliyor.


Eczacı Sağlık Sisteminin Ayrılmaz Bir Parçasıdır.


En Yaygın ve Erişilebilir Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucusudur.

Covid-19 pandemisi tüm dünyada eczacılık mesleğinin sağlık sistemlerine katkısını orta- ya koyan önemli bir örnek oluşturdu. Eczacılar, pandemi sürecinde ilk günden itibaren ön saflarda yer alarak halk sağlığı ve acil durumlarda kritik bir rol üstlendiler. Eczacılar pandemide kesintisiz, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunmaya devam ettiler. Eczacılar ilaç tedariğinin yanı sıra asemptomatik covid taraması ve testi, covid aşılamaları, KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) tedarikleri ve covid bulaşı ve tedavileri hakkındaki yanlış bilgilerle müca- dele etme gibi çok sayıda kamu sağlığı hizmeti sundular.


Ülkemizde, Covid-19 ile mücadelede eczacıların pandemi sürecinde kesintisiz ilaç ve danışmanlık hizmeti sunması, eczanelerin birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak kabul edilmesinin ne kadar kritik ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha gösterdi.


Pandemi süresince, kronik hastalıklara ait ilaçların doktora gitmeden doğrudan eczanelerden temin edilmesi sağlandı, eczacılar hastaların tedavi süreçlerinde ilaç ve sağlık danışmanlığı görevi üstlendiler. Hastalara sağlık, beslenme, hijyen, maskelerin doğru kullanımı ve sosyal yaşamla ilgili bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Eczanelerden halka ücretsiz maske dağıtıldı, el dezenfektanı üretimi yapıldı. Eczacılar aşılama bilincinin oluşmasında, aşıya karşı olan kararsızlıkların giderilmesinde ve mevcut yanlış bilgi salgınında gerçek bilgiye güvenmeyi sağlamada önemli rol oynadılar.


FIP Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Dünya Haritası


FIP bu yıl Dünya Eczacılar Günü’nde Etkin Eczacılık Derneği’nin ‘Anne Sütü Projesi’nin de içinde yer aldığı ‘FIP Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Dünya Haritasi’ nı yayınladı.


FIP bu harita ile ‘Sağlık sistemi modelleri ülkeler arasında farklılık gösterir, ancak temel unsurlar hepsinde ortak olan temel sağlık hizmetleri ve halk sağlığı önlemleridir.’ söyleminde bulunuyor.


Etkin Eczacılık Derneği olarak bu yıl Dünya Eczacılık Günü’nde projemiz ile yer almaktan gurur duyuyor ve mesleğimizi en doğru ve etkin şekilde yapmanın sorumluluğu ile toplum sağlığının gelişmesini desteklemeye devam ediyoruz.


FIP Birinci Basamak Sağlık Hizmet Haritasına ulaşmak için:

FIP Primary Health Care World Map: https://primaryhealthcare.fip.org/ worldmap/

Comments


bottom of page