top of page

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ: EŞİTLİĞİ KUCAKLAYIN

Dünya Kadınlar Günü 2023 teması ‘Embrace Equity- Eşitliği Kucaklayın’ olarak belirlendi.Cinsiyet eşitliği olan bir dünya hayal edin. Önyargı, klişe ve ayrımcılıktan arınmış bir dünya. Farklılıklara değer verilen bir dünya.

Dünya Kadınlar Günü, 100 yılı aşkın bir süredir, her yıl 8 Mart’ta kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlayan küresel bir gündür. Gün aynı zamanda cinsiyet eşitliğini desteklemek için bir eylem çağrısına da işaret ediyor ve küresel kampanya teması eylemi teşvik etmek için tüm yıl boyunca devam ediyor. Bu yılki tema Embrace- Equity-Eşitliği kucaklayın* olarak belirlendi. Tema kapsamında Dünya Kadınlar Günü’nün kuruluşlar, gruplar, hükümetler ve bireyler tarafından desteklenmesinin toplumsal cinsiyet eşitliği için etkili bir değişim yaratabileceğine dikkat çekiliyor.


Dünya Kadınlar Günü 2023 Misyonları

Toplumda sürdürülebilirlik yoluyla değişim yaratan kadınları yükseltmek

Açlıktan ve yoksulluktan arınmış bir dünya inşa etmenin anahtarı kadınların elinde mi? Kadınlar, açlık ve yoksulluktan arınmış bir dünya inşa etmenin anahtarı olabilir, ancak cinsiyet eşitsizliği dünya çapında sürdürülebilir kalkınmayı frenliyor mu? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), kadınların gelişmekte olan ülkelerde tarımsal işgücünün %45’ini, düşük gelirli ülkelerde ise yaklaşık yarısını oluşturduğunu belirtiyor. Afrika, Asya ve Pasifik’teki gelişmekte olan ülkelerde, kadınlar genellikle erkeklerden haftada 12-13 saat daha fazla çalışıyor. Gıda ve tarımda cinsiyetler arası uçurum çok fazla. Kırsal kesimdeki kadınlar temel üretim kaynaklarına ve hizmetlere, teknolojiye ve finansal desteklere erişimde önemli kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Kadınlar yerel kurumlarda ve yönetim mekanizmalarında yeterince temsil edilmiyor ve daha az karar alma gücüne sahip oluyor. Bu kısıtlamalara ek olarak, yaygın toplumsal cinsiyet normları ve ayrımcılık, genellikle kadınların aşırı bir iş yüküyle karşı karşıya kaldığı ve emeklerinin büyük kısmının ödenmediği ve tanınmadığı bir senaryoya yol açıyor.

Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınları güçlendirmek yoksulluk, açlık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadelede kritik bir bileşendir. Yoksulluğa ve açlığa kesin olarak son verme konusunda ciddiysek, o zaman hepimizin kırsal kesimdeki kadınlara desteğimizi artırmamız gerekiyor.


Kadınların kariyerlerinin geliştiği ve başarılarının kutlandığı çalışma kültürleri oluşturmak

Dünyanın kadın liderlere ihtiyacı var -yöneten şir- ketlerden yönetilen ülkelere kadar. Kadınlar işgücüne erkeklerle eşit sayıda katılsa da, zirveye yükselme kadınlar için daha yavaş ve daha zor olabiliyor. Şirketlerin kadınları liderlik rollerine çekebilmeleri için iyi iş/yaşam dengesi ve esneklik gibi iyi bir ücretten daha fazlasını sunmaları gerekiyor. Özellikle ihtiyaç duyulan şey esneklik, birçok kadın çalışma saatleri dışında birincil bakım veren aile üyesi olmaya devam ettiği için şirketlerin çalışan kadınlara yüklenen geniş rolleri anlaması ve bunlara saygı duyması önemli hale geliyor.

Şirketler, liderlik seviyelerine ulaşmak için gereken belirli becerileri ve deneyimleri şeffaf hale getirmeli ve kadınların önlerine çıkan olumsuz senaryolara maruz kalmalarına neden olan etkenleri belirlemelidir. Toplumsal bilincin de hukuk, mühendislik ve muhasebeyi erkek işi, İK, pazarlama ve iletişimi ise kadın işi olarak etiketlemeyi bırakmasının diğer bir gereklilik olduğu ortadadır.

Kadınların sağlıkları hakkında bilinçli kararlar verme gücüne sahip olmalarına yardımcı olmak

Kadınlar küresel nüfusun yaklaşık yarısını oluşturuyor ve ailelerin, toplumların ve ekonominin gelişmesinde önemli bir etkiye sahipler. Yine de kadınların ve kız çocuklarının sağlığı birçok ülkede sosyokültürel faktörlere derinden kök salmış ayrımcılık nedeniyle dezavantajlı durumlara neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre

-Dünyada gebe kadınların %40’ı anemik.

-Her gün yaklaşık 810 kadın gebelik ve doğumla ilgili önlenebilir sebeplerden hayatını kaybediyor.

-2018’de 311.000 kadın rahim ağzı kanseri sebebiyle hayatını kaybetti ve bu ölümlerin %85’inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldi. 2020’de Hologic, dünyada kadın sağlığı hakkında çok yıllı, kapsamlı bir küresel anket olan Hologic Küresel Kadın Sağlığı Endeksi’ni başlattı.


Her yıl gerçekleştirilen anket, kadınların sağlığa ilişkin bakış açılarından en güncel ve küresel çapta kapsamlı verileri sağlıyor. Hologic Küresel Kadın Sağlığı Endeksi 2021 Küresel Sağlık Raporu, dünyada kadın sağlığında son on yılda ilerlemenin ne kadar düzensiz ve yavaş, kadınlar için kazanımların ne kadar yetersiz olduğunu açıkça gösteriyor. Anket, dünyada hem yüksek hem de düşük gelirli ülkelerde kadınların daha sağlıklı, daha güvenli ve daha uzun bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu ortaya koyuyor. Ülkelerin genel Endeks puanları 36 ile 69 arasında değişirken, sonuçlar birçok ülke ve bölgede aynı zamanda kadınları yalnız bırakan küresel eşitsizlikleri de vurguluyor.


Araştırmada kadın sağlığının beş boyutu incelenmiş ve dünyanın en zayıf olduğu parametrenin koruyucu sağlık alanında olduğu gösterilmiş. Rapora göre;

  • Kadınların çoğu (%88), düzenli sağlık kontrollerinin insan sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğuna inanıyor, ancak birçoğu (%40) son 12 ay içinde bir sağlık uzmanına gitmedi. Sağlık uzmanlarına yapılan yıllık ziyaretler, bir kadının ortalama yaşam süresinde fazladan iki yıla karşılık gelir.

  • Bir sağlık uzmanına gitmenin önemine olan farkındalık, lise veya üniversite mezunu kadınlar arasında %92 iken, ilkokul veya daha az eğitime sahip kadınlar arasında %80 oranında.

  • Kadınların yalnızca %12’si son 12 ayda herhangi bir kanser türü için test edildi, bu da dünyadaki 2 milyardan fazla kadının test edilmediği anlamına geliyor.

  • Kalp hastalığı kadınlar ve erkekler için önde gelen ölüm nedeni olmasına rağmen, her üç kadından biri son 12 ayda kan basıncını ölçtürdü.

  • Dünya çapında, yaklaşık beş kadından biri (%19) önceki 12 ay içinde kadınlar için altıncı önde gelen ölüm nedeni olan diyabet için test yaptırdığını belirtti.

  • Dokuz kadından biri önceki 12 ayda tümü HIV, kanser ve infertilite için risk faktörleri olan cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya enfeksiyonlar için test edildi.

  • 2021’de kadınlar, 2020’de veya son on yılın herhangi bir döneminde olduğundan daha stresli, endişeli, kızgın ve üzgündü.

Teknolojide toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve inovasyon yaratan kadınları kutlamak

Birleşmiş Milletler (UNICEF) 2023 Dünya Kadınlar Gü- nü’nde “DigitALL: Toplumsal cinsiyet eşitliği için yenilik ve teknoloji” teması altında teknoloji ve dijital eğitime duyulan ihtiyaca dikkat çekmek istiyor. Dijital araçlara erişimi iyileştirmede tüm paydaşların rolünü vurgulamak için teknoloji uzmanları, girişimciler ve toplumsal cinsiyet eşitliği aktivistlerini bir araya getirecek olan bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik kapsamında yapılacak panelde dijital cinsiyet uçurumunun büyüyen ekonomik ve sosyal eşitsizlikler üzerindeki etkisi, dijital alanlarda kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması ve çevrimiçi toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi tartışılacak.

Hala Dünya Kadınlar Günü'ne ihtiyacımız var mı? Evet! Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitliği 2022 raporuna göre, ne yazık ki hiçbirimiz hayatımızda cinsiyet eşitliği görmeyeceğiz ve muhtemelen çocuklarımızın çoğu da görmeyecek. Cinsiyet eşitliğine bir yüzyıldan fazla bir süre ulaşılamayacak. Yapılması gereken acil işler var ve hepimiz bir rol oynayabiliriz. Hepimiz toplumsal cinsiyet klişelerine meydan okuyabilir, ayrımcılığa karşı çıkabilir, önyargıya dikkat çekebiliriz. Ayrımcılık konusunda farkındalık yaratarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçebiliriz.

Sadece söyleme. Düşün. Olsun. Yap. Değer ver. Gerçekten kucakla...

Kaynaklar: 1.https://www.internationalwomensday.com/


2.http://reports.weforum.org/global- gender-gap-report-2022.


3.https://hologic.womenshealthindex.com/sites/default/fi- les/2022-09/Hologic_2021-Global-Women%27s-Health-Index_ Full-Report.pdf


4.https://www.unicef.org/eap/innovation-and-technology-gen- der-equality

Comentários


bottom of page