top of page

BİR YOK OLUŞ ÖYKÜSÜ:İKLİMSEL ISINMA

Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın “Global Societies” adlı projesinin sonuçları korkunç:

2025 yılında ppm olarak ölçülen atmosferdeki sera gazı oranı maksimum orana erişecek...

Anlamı okyanuslarda deniz düzeyinin 20 metre yükselmesi, artık Antartika’da ekim yapılması, sel ya da kuraklıklar ve büyük bir gıda açığı. Sera gazının salınımında en büyük etken C02 salınımı. Fosil yakıt üretimi ve aşırı gübrelemenin payı da büyük. Başkan Biden‘ın ilk emirnameyle ABD‘nin yeniden üyesi olmaya karar verdiği 2005’deki Paris İklim Anlaşması’nın hedefi, ortalama sıcaklığı sanayileşme öncesi döneme göre 2 0C düşürmek.

Oysa NASA verileriyle, 2020 Ağustos bazıyla, 1880-2015 döneminde 2.1 0C’lik yükselme var.


Etkin Eczacılar Derneği’nin 2021 takvimi, ekosistem bozulmasına bağlı olarak mikro organizmaların yer değiştirmesiyle yeni salgın hastalıklar arasında ilişki kurmamız gerektiğini öğütlüyor.

Çok yerinde...

Yeni yayınlanan Türkiye Kuraklık Haritası” Türkiye ülke alanlarının %80’ini “şiddetli kurak bölge” içinde tanımlıyor. İklim değişikliği ve yağışsızlık bir etken, ama daha önemlisi tatlı su kaynaklarının yok oluşu... Sondajla yapılan vahşi sulamanın bu denli yaygın, damla sulamanın bu denli hor görüldüğü bir ortam için aslında bu sonuçlar şaşırtıcı değil. The Economist’e göre 2030’da su talebi, su arzından %40 daha fazla olacak. Suyun gerçek maliyeti, ABD’nin Kaliforniya’sı ile Sahraaltı Afrikası’nda eşitlendi. Zengin ve yoksulun kıtlıkta buluşması hali bu olsa gerek. Trump döneminde Alaska Milli Parkı içinde 100 milyon m2’lik alan, m2’sini 0.50 sentten petrol aramasına açıldı. Neyse ki, 6 Ocak’ta açılan ihaleye Alaska Eyalet Devleti dışında teklif veren olmadı. İş bununla kalmadı, Başkan Biden’ın ilk günü olan 20 Ocak’ta imzaladığı 17 Başkanlık Emirname’lerinden biri de Alaska’dan Amerika kıtasına inecek bir petrol boru hattı projesinin iptali oldu. Bu projenin, arkasına petrol tekellerini takmış olan Trump’ın aklından çıkma zorlama bir imalat olduğunu söylemeye gerek bile yok.


Bu sonsuz kâr hırsını dizginlemenin yolu ne? İlk adımı insanların bilinç ve duruşundan geçiyor. 15 Ocak’ta 20. yaşına basan Wikipedia gibi özgür bilgilendirmeye dayalı kaynaklarının varlığı bu nedenle çok önemli. Geçtiğimiz hafta, Fransa’da “iklim taahhüdünü yerine getirmediği” gerekçesiyle 2 milyon insanın devlete karşı açtığı davayı kazandı. Buysa, yükselen özgür sesler olmadıkça, devletlerin sosyal yararı aramak yerine, şirket çıkarlarını dinleyeceğini söylüyor.


Zemberek koptu, sürekli çalan alarm zili “6. Büyük Kitlesel Yok oluş Çağı”nın sinyalini veriyor, haydi biraz silkelenelim...! Üstat Atila Alpöge dostumdan bilgisini aldım: İsveç Ulusal Posta İdaresi, iklim ve doğa aktivisti Greta Thunberg için çıkardığı pulda onu bir tepede, kuşlarla sarmalanmış gösteriyor, pul serisinin adı da “Canım Ciğerim Doğa.

Evet, önce işin hayalini kuralım, Greta kızımız bize bunu öğretti...


Prof. Dr. Kenan Mortan

Comments


bottom of page