top of page

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” eğitim toplantısı Toraks Derneği işbirliğiyle yapıldı

Etkin Eczacılık Derneği’nin 2015 yılında gerçekleştirdiği ilk koruyucu sağlık kampanyası olan “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” etkinliğine yönelik toplantı Toraks Derneği işbirliği ile 7 Şubat’ta Altunizade Mercure Otel’de yapıldı. Bu kampanya ile eczacının koruyucu sağlıktaki vazgeçilemez rolünü ve sağlık alanında yaratabileceği katma değerin önemini vurguladık ve ölçülebilir sonuçlar yaratarak sesimizi başta kamu olmak üzere tüm kurumlara duyurduk.


Toraks Derneği’nin de katkı verdiği ve dernek adına Doç. Dr. Banu Salepçi’nin de katıldığı etkinlikte sigarayı bıraktırmada eczacının rolü, “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” kampanyasının hedefi, yöntemi ve tanıtım araçları anlatıldı ve konuyla ilgili hazırlanan eczane çalışanlarına yönelik eğitim modülünün sunumu yapıldı.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page